• Akciğerin İyi Huylu Clear Cell Tümörü (1)
• Basit Araç-Gereçlerle Periyodik Cetvel Öğretiminin Etkililiği (1)
• Tasarımı keşfetme tasarım araştırmalarının kırk yılı (1)
• Bartın-Okullar (1)
• Trakya Üniversitesi (1)
• Sanal Gerçeklik Ve Eğitim Amaçlı Kullanılması (1)
• Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Yeni Olgularda Hastanede Doğrudan Yönetim Tedavisinin Kendi Başına Tedavi Yöntemiyle Karşılaştırılması (1)
• Origenes (1)
• Illusion (1)
• Akut Pulmoner Tromboemboli Ayırıcı Tanısında Spiral BTdeki Pulmoner Parenkimal ve Plevral Bulguların Önemi (1)
• Asfalt Üzerine Şiirler (1)
• Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ders Çalışma Stratejilerinin Karşılaştırılması (1)
• Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Fen Bilgisi Öğretimi Uygulaması Hakkındaki Görüşleri (1)
• Ansiklopedi Kullanım Kılavuzu (1)
• Ektopik Bronşlar (1)