• Mahallemdeki Akşamlar İçin (1)
• Kuyruklu Şiir (1)
• Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Şiddeti ile Beslenme Durumu İlişkisi (1)
• Castleman Hastalığı Olgu Sunumu (1)
• Ayrı Ayrı (1)
• Güzel Havalar (1)
• Kütahya-Okullar (1)
• Yayma Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Yeni Olgularda Hastanede Doğrudan Yönetim Tedavisinin Kendi Başına Tedavi Yöntemiyle Karşılaştırılması (1)
• Sakarya-Okullar (1)
• Fhavorinus (1)
• Ekstrapulmoner 3 Organ Tutulumu MDR Tüberküloz (1)
• Tertullian (1)
• İhtiyaç (1)
• Yakup DELİÖMEROĞLU (1)
• Primer Biliyer Siroz ve Akciğer Tutulumu (1)