• Eskiler Alıyorum (1)
• Kanserli Hastalarda Tromboembolik Hastalıklar (1)
• Eğitim Ansiklopedisi (1)
• Francois Marie Voltaire (1)
• Balgam Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronş Lavajı Bronkoalveoler Lavaj ve Postbronkoskopik Balgamın Tanısal Değeri (1)
• Ave Meria (1)
• Nobel Edebiyat Ödülü Kazananlar (1)
• İletişim teknolojisindeki değişimin kent açık mekanına etkisi (1)
• Genel Fizik ve Matematik Derslerindeki Başarı İle Matematiğe Karşı Tutum Arasındaki İlişki (1)
• Rehberlik Dersi Alan ve Almayan Öğretmen Adaylarının Disiplin Anlayışlarının Karşılaştırılması (1)
• Sevgi Öldü (1)
• Biraz Paris (1)
• Karşılaştırmalı psikoloji (1)
• Harbe Giden (1)
• Oktay Sinanoğlu (1)