• Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Bir Wegener Granülomatozisi Olgusu (1)
• Albert CAMUS (1)
• Karpokrates (1)
• Türkçe Eğitim Ansiklopedisi (1)
• Vitamin-mineral tabletlerde manganın katı örnekleyici GFAAS ile doğrudan analizi (1)
• Bilgisayar Destekli İnternet Erişimli İnteraktif Eğitim CDsi ile E-Eğitim (1)
• Sivasta Toplum Kökenli Pnömonilerde Bakteriyel Etiyoloji (1)
• İmmün Yetmezliği Olmayan Bir Erişkinde Mycobacterium Kansasiinin Neden Olduğu Akciğer İnfeksiyonu (1)
• Francois Marie Voltaire (1)
• Özsever Kişilik Bozukluğu (1)
• Xenophanes (1)
• Pascal (1)
• Web Destekli Eğitim (1)
• İbrahim Agah Çubukçu (2)
• Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokula İlişkin En Çok Hatırladıkları ve En Çok Tercih Ettikleri Metaforlar (1)