• Plevral Sıvıların Eksuda-Transuda Ayırımında Light Kriterleri Albümin Gradiyenti Kolesterol Ürik Asit ve Lipoprotein Fraksiyonlarının Karşılaştırılmalı Analizi (1)
• Eski Karım (1)
• Turbo kodlamalı resimlerin aşamalı iletimi ve resim bağlaşımlı sıkıştırılması (1)
• Hacimli esterik sübstitüentler içeren ftalosiyaninler (1)
• Başağrısı (1)
• Kars-Okullar (1)
• Diofantos (1)
• Kerim Erim (1)
• Çile (1)
• Arthur Coleman Danto (1)
• Laveın Durumlu Öğrenme Kuramı (2)
• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (1)
• Diyabetin Akut Komplikasyonları (1)
• Postmenopozal Dönemde Astımlı Olgularda Hipofiz-Over Aksı Hormonal Değişiklikleri (1)
• Necip Hablemitoğlu (1)