• Astmalı Olgularda Sinüzit ve Rinit Sıklığı ile Paranazal Sinüs Patolojilerinde Waters Grafisinin Tanı Değeri (1)
• Marmara Üniversitesi (1)
• Buzcani (1)
• Scimitar Sendromunun Bir Varyantı Olan Parsiyel Venöz Dönüş Anomalisi (1)
• Mimar İzzet Baysal AndTLAndMLTekLve EML (1)
• Agrippa (1)
• Bina kabuğu ve ısıtma sistemi işletme biçiminin ekonomik analizi (1)
• Hacı Muradın Ölümü (1)
• Uşak-Okullar (1)
• Conring (1)
• Edirne-Okullar (1)
• İstiklal Marşı (1)
• Biyoloji Öğretmen Adaylarının Lise II Öğretim Programı Konusundaki Bilgi Düzeyleri Trabzon Örneklemi (1)
• Bir Şeyin Adı (1)
• Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mesleki Yeterlik Algıları (1)