Ana Sayfa
« / 19

 1. İkili kodlama kuramı üzerine yazılmış kapsamlı bir makale:

  http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi/dosyalar/2005.14.2.230.pdf
  (olcay , 2006-09-29 21:32:57)
 2. (olcay , 2006-09-29 21:37:22)
 3. Sigmund Freud (1856-1939) psikoanalitik adıyla bilinen tedaviyi geliştiren ve 20. yy açıklamalarıyla damgasını vuran bir kuramcıdır. Kişilik gelişiminin en önemli boyutlarından biride cinsel kimliğin kazanılmasıdır. Freud kişiliğin gelişiminde cinselliği ve bilinç altı süreçleri merkeze alan bir açıklama yapmıştır. Psikolojinin bir bilim olarak kabul edildiği yıllarda pek çok bilim adamı kişiliği ve kişilik gelişimini bilinçle, bilişsel süreçlerle açıklamaya çalışırken Freud kişiliğin oluşmasında bilinç altı süreçleri, iç güdüleri ve özellikle cinselliği ön plana çıkarmıştır.

  Freud; kişilik gelişimi bakımından ilk çocukluk yıllarındaki yaşantıların önemini vurgular. Freud kişilik gelişimini çeşitli dönemlerle açıklamıştır. Bir dönemdeki ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde, o döneme bağımlılık meydana gelmektedir. Sonraki aşamada meydana gelecek kişilik gelişimini engellemektedir. Freud?un psikoz analitik kuramı psikoseksüel gelişimi her biri sosyalleşme sorunuyla nitelenen beş temel döneme ayırtmıştır.

  1. ORAL DÖNEM
  Bu dönem 0-1 yaş arasındaki bebeklik dönemini kapsar. Oral dönemde temel haz kaynağı emmedir. Emme, pasif ve bağımlı bir davranıştır. Freud?a göre anne tarafından çocuğun memeden erken kesilmesi, yada uzun emzirilmesi onun bu döneme bağımlı kalmasına neden olmaktadır.

  Örneğin; öğrencilerin sinirli ve gergin olduğunda tırnak yemesi oral dönemde yaşanılan bir sorunun göstergesidir.

  Şayet bebek bu dönemi sorunlu olarak geçirirse ileride aşırı bilgi, para yada eşya biriktiren cimri biri olabilir. Aşarı alaycı, saldırgan ve kavgacı biri olacaktır. Sigara içme ve alkol kullanma bu dönemdeki olumsuzluklara bağlanmaktadır.

  2. ANAL DÖNEM
  Bu dönem 1-3 yaşlarını kapsamaktadır. Bu dönem idrar ve dışkı ile ilgilidir. Çocuk bu dönemde kendini ve çevreyi kontrol etmeyi öğrenir. Sinirli, hoşgörüsüz ve cezalandırma yoluyla tuvalet eğitim veren ebeveynler çocuğun bu döneme bağımlı kalmasına neden olur.

  İleri yaşlarda aşırı temizlik tutkusu, titizlik duygusu yada tam tersi pasaklılık bu döneme ait olumsuz yaşantılara bağlanmaktadır. Eğer çocuk tuvaletini yapmada özerk bırakılırsa ileride sorumluluk almasını bilen, bağımsız davranabilen , işbirliği yapabilen biri olacaktır.

  3. FALLİK DÖNEM
  Bu dönem aşağı yukarı 3-6 yaşları arasını kapsamaktadır. Çocuklar bu dönemde genital organlarından zevk aldıklarını fark eder. Ebeveyninler çocuklarına sıcak ve sevgi dolu bir biçimde yaklaşmalıdır. Çünkü çocuklar bu dönemde yetişkinleri kendine model alırlar.

  Çocuklar bu yaşlarda bilerek isteyerek davranmazlar. Unutulmaması gereken önemli nokta gelişimin bilinç dışı süreçlerle oluştuğudur.

  Çocukta çözülmeyen problemler evli çiftlerde şiddetli geçimsizlik, cinsel sapıklıklar, aşırı kıskançlık , ahlaki değerlerde çöküntü olarak karşımıza çıkmaktadır.

  4. GİZİL DÖNEM
  6-12 yaş arası gizil dönem adını almaktadır. Bu dönemde çocuklar cinsiyetlerle ilgili konulardan hoşlanmaz ve kendini oyuna verirler. Çocuklar sevgi gösterilerini arkadaşlarına sergiler. Çocuklar , cinsiyet rol kimliğine güçlü bir ilgi duymaya başlarlar.

  Cinsel konularda eğitebileceği en uygun dönem olan bu dönemde yaşanan olumsuzluklar obessif karakter gelişmeye başlar. Öğretmenler çocuğun suçluluk duygusunu geliştirmesini önlemek için onu cezalandırmadan ve ona ona model olabilirler.

  5. GENİTAL DÖNEM
  Freud?un son dönemi fırtınadır. Artık kişi cinsel olgunluk dönemindedir. Bu dönem 12 yaştan sonra başlar. Hızlı fiziksel gelişme ve buluğa erme ile içsel dürtüler artmaktadır. Ergen ebeveyn ile ilişkilerini düzenlemek çatışmalarını çözümlemek ihtiyacındadır. Öğretmeler ergenin ilgi ve ihtiyaçlarını, gelişim özelliklerini tanıyıp ona saygılı ve anlayışlı davranarak , problemlerini çözebilirler. Psikoanaliz kurama göre , eğer bu döneme aşırı bağımlılık meydana gelmemişse ergenin temel ihtiyaçları karşılanarak problem çözülebilir.

  Kaynak: http://testci.net/mod/resource/view.php?id=37

  (bkz: Eğitim Kuramları)
  (olcay , 2006-09-29 21:40:00)
 4. Üniversitelerimizin tam listesi için: Türkiye'deki (bkz: Üniversiteler)
  (olcay , 2006-10-02 20:00:50, 2006-10-10 16:29:45)
 5. (olcay , 2006-10-04 16:07:46)
 6. Fonksiyonların Kullanımı

  Yazarların içerik giriş ekranında yer alan fonksiyonların kullanım şekil ve tanımlamaları şu şekildedir:

  1. "bkz" fonksiyonu: Yapılan içerik girişinde okurun bakması istenen bir başlığa yönlendirme için kullanılır.

  Bakılması istenen başlık highlight edilerek "bkz" düğmesine basılır. Örnek görünüş ve işlev şu şekilde olur: (bkz: Eğitim Kuramları)

  2. "gbkz" fonksiyonu: Aynen bakınız fonksiyonunda olduğu gibi yapılan içerik girişinde okurun bakması istenen bir başlığa yönlendirme için kullanılır.

  Bakılması istenen başlık highlight edilerek "gbkz" düğmesine basılır. Örnek görünüş ve işlev şu şekilde olur: Eğitim Kuramları

  3. "*" fonksiyonu: Girelen içerikte açıklama yapma ihtiyacı görülen yerde kullanılır. İstenen kelime(ler) highligt edilerek "*" düğmesine basılır.

  Örnek görünüş ve işlev şu şekilde olur: *

  4. "url" fonksiyonu: Yazar olarak girdiğiniz içerikte okurun tıklayarak gitmesinde yarar gördüğünüz web adresleri için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

  Yalnız yazılacak adresin formatı "http://www.gidilecekadres.com" şeklinde olmalıdır. Örnek kullanım şekli ve işlevi şu şekildedir: http://www.egitlopedi.com
  (olcay , 2006-10-05 11:50:23, 2006-10-05 13:16:45)
 7. Highlight etmiş olduğunuz kelime(ler)den oluşan başlık altında görüntülecek içeriğiniz burada yer alacaktır.
  (olcay , 2006-10-05 13:07:50, 2006-10-05 13:08:22)
 8. (bkz: Adiseshiah, Malcolm)
  (bkz: Alain)
  (bkz: Aristotle)
  (bkz: Aurobindo (Sri))
  (bkz: Avicenna (Ibn Sina))
  (bkz: Beeby, Clarence Edward)
  (bkz: Bello, Andrés)
  (bkz: Bernstein, Basil)
  (bkz: Bettelheim, Bruno)
  (bkz: Binet, Alfred)
  (bkz: Bloom, Benjamin)
  (bkz: Blonsky, Pavel Petrovich)
  (bkz: al-Boustani, Boutros)
  (bkz: Brunsvick Yves)
  (bkz: Buber, Martin)
  (bkz: Cai Yuanpei)
  (bkz: Calasanz, Joseph)
  (bkz: Claparède, Edouard)
  (bkz: Comenius, Jan Amos)
  (bkz: Comte, Auguste)
  (bkz: Condorcet)
  (bkz: Confucius)
  (bkz: Cousinet, Roger)
  (bkz: Dawid, Jan Wladyslaw)
  (bkz: Debesse, Maurice)
  (bkz: Decroly, Jean-Ovide)
  (bkz: Dewey, John)
  (bkz: Diesterweg, Friedrich Adolph Wilhelm)
  (bkz: Dolto, Françoise)
  (bkz: Durkheim, Emile)
  (bkz: Eötvös, József)
  (bkz: Erasmus)
  (bkz: Fafunwa, Aliu Babtunde)
  (bkz: al-Farabi)
  (bkz: Ferrière, Adolphe)
  (bkz: Freinet, Célestin)
  (bkz: Freire, Paulo)
  (bkz: Freud, Sigmund)
  (bkz: Fröbel, Friedrich)
  (bkz: Fukuzawa, Yukichi)
  (bkz: Gandhi, Mohandas Karamchand)
  (bkz: al-Ghazali)
  (bkz: Giner de los Ríos, Francisco)
  (bkz: Glinos, Dimitri)
  (bkz: Goodman, Paul)
  (bkz: Gramsci, Antonio)
  (bkz: Grundtvig, N.F.S.)
  (bkz: Grzegorzewska, Maria)
  (bkz: Hegel, Georg)
  (bkz: Herbart, Johann Friedrich)
  (bkz: Humboldt, Wilhelm von)
  (bkz: Husén, Torsten)
  (bkz: Illich, Ivan)
  (bkz: Jaspers, Karl)
  (bkz: Jovellanos, Gaspar Melchor de)
  (bkz: Jullien de Paris, Marc-Antoine)
  (bkz: Kandel, Isaac Leon)
  (bkz: Kant, Immanuel)
  (bkz: Kerschensteiner, Georg)
  (bkz: Key, Ellen)
  (bkz: ibn Khaldun)
  (bkz: Kilpatrick, William Heard)
  (bkz: Ki-Zerbo, Joseph)
  (bkz: Kold, Christen Mikkelsen)
  (bkz: Korczak, Janusz)
  (bkz: Krishnamurti, J.)
  (bkz: Krupskaya, Nadezhda Konstantinovna)
  (bkz: Locke, John)
  (bkz: Makarenko, Anton)
  (bkz: Mann Jonathan)
  (bkz: Manso, Juana P.)
  (bkz: Mao Zedong)
  (bkz: Martí, José)
  (bkz: Mead, Margaret)
  (bkz: Melanchthon, Philipp)
  (bkz: Mencius)
  (bkz: Mercante, Victor)
  (bkz: Miskawayh)
  (bkz: Montaigne)
  (bkz: Montessori, Maria)
  (bkz: More, Thomas)
  (bkz: Naik, J.P.)
  (bkz: Neill, Alexander Sutherland)
  (bkz: Niemeyer, August Hermann)
  (bkz: Nightingale, Florence)
  (bkz: Noikov, Peter)
  (bkz: Nyerere, Julius Kambarage)
  (bkz: Ortega y Gasset, José)
  (bkz: Owen, Robert)
  (bkz: Pestalozzi, Johann Heinrich)
  (bkz: Piaget, Jean)
  (bkz: Plato)
  (bkz: Priestley, Joseph)
  (bkz: al-Qabbani, Isma'il)
  (bkz: Read, Herbert)
  (bkz: Rogers, Carl)
  (bkz: Rousseau, Jean-Jacques)
  (bkz: Rudenschöld, Torsten)
  (bkz: Sadler, Michael Ernest)
  (bkz: Salomon, Otto)
  (bkz: Sarmiento, Domingo Faustino)
  (bkz: Sérgio, António)
  (bkz: Skinner, B.F.)
  (bkz: Spencer, Herbert)
  (bkz: Steiner, Rudolf)
  (bkz: Suchodolski, Bogdan)
  (bkz: Sun Yat-Sen)
  (bkz: Tagore, Rabindranath)
  (bkz: al-Tahtawi, Rifa'a)
  (bkz: Teixeira, Anísio)
  (bkz: Tolstoy, Leo)
  (bkz: Trefort, Agoston)
  (bkz: Trstenjak, Davorin)
  (bkz: Ushinsky, Konstantin Dmitrievitch)
  (bkz: Uznadze, Dimitry)
  (bkz: Varela, José Pedro)
  (bkz: Vasconcelos, José)
  (bkz: Vico, Giambattista)
  (bkz: Vivekananda Swami)
  (bkz: Vives, Juan Luis)
  (bkz: Vygotsky, Lev Semionovich)
  (bkz: Wallon, Henri)
  (olcay , 2006-10-05 17:05:27)
 9. Fransız Paradoksu

  Fransız mutfağının diğer Batılı ülkelere kıyasla daha yağlı yemekler içermesine karşın, Fransız'ların kalp krizi geçirme oranlarının bu ülkelerden daha düşük olması durumu.

  (bkz: Resveratrol)
  (olcay , 2006-11-03 13:24:03, 2006-11-03 13:24:48)