Ana Sayfa
/ 13 »

 1. (egitlopedi , 2006-10-10 10:15:55)
 2. (egitlopedi , 2006-10-10 10:24:35)
 3. Sigmund Freud 6 Mayıs 1856 tarihinde Moravia, Freiberg'de doğdu. 1860 yılındaailesi Viyana?ya yerleşti. 1865'te Gymnasium?a (ortaokul) girdi. 1873'te Viyana Üniversitesine tıp öğrencisi olarak girdi. 1876-82 Viyana?da Fizyoloji Enstitüsünde Brücke?nin yanında çalıştı. 1877 yılında anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler yazmaya başladı. 1881'de Tıp doktoru olarak mezun oldu. Bir yıl sonra Martha Bernays ile nişanlandı. 1882-5 yılları arasında Viyana Genel Hastanesinde çalıştı, beyin anatomisi üzerinde yoğunlaştı. 1884-7 yıllarında Kokainin klinik kullanımı üzerine araştırmalar yaptı.

  1885'te Nöropataloji Privatdozent?i (üniversite hocası) olarak atandı. 1886 yılında Martha Bernays?la evlendi ve Viyana?da sinir hastalıkları üzerine özel muayenehane açtı. 1886-93 arasında Viyana?da Kassowitz Enstitüsünde nöroloji üzerine, özellikle çocuklardaki beyin felçleri üzerine sürekli çalışma yaptı ve pek çok çalışması yayınlandı.1887 yılında ilk kez baba oldu ve en büyük kızı Mathilde doğdu. 1887-1902 de Berlin?deki Wilhelm Fliess?le arkadaşlık kurdu ve onunla yazışmaya başladı. Freud?un, bu dönemde, ona yazdığı ve ölümünden sonra, 1950?de yayımlanan mektupları görüşlerinin gelişimine pek çok ışık tutmuştur.

  1887 yılında uygulamalarında hipnotik telkini kullanmaya başladı. 1888 tarihinde Histerinin katartik sağaltımında hipnozu kullanarak, Breuer?i izlemeye başladı. Giderek hipnozu bıraktı ve onun yerine serbest çağrışımı geçirdi.1889da Telkin tekniğini incelemek üzere, Nancy?de Bernheim?ı ziyaret etti. Aynı yıl en büyük oğlu Martin doğdu. 1891 yılında Afazi üzerine monografi yaptı. Bir yıl sonra küçük oğlu Ernst doğdu. 1893 ile 1898 ylları arasnda Histeri, obsesyonlar ve anksiyete üzerine araştırma ve kısa makaleler yazdı.

  1895 yılında Breuer ile birlikte, ?Histeri Üzerine Çalışmalar?; olgu öyküleri ve Freud?un kendi tekniği betimlemesi çalışmalarını yayınladı. 1893 ile 1896 yıllarında Freud?la Breuer arasında giderek artan görüş ayrılığı oluştu. Freud, savunma ve bastırma kavramlarını ve de nevrozun, ego ile libido arasında bir çatışmanın sonucu olduğunu getirdi. 1895 yılında Bilimsel bir ruh bilim projesi oluştu ve Freud?un Fliess?e mektupları arasında bulundu. İlk kez 1950?de basıldı. Ruhbilimi nöroloji terimleri ile anlatmak için başarısız bir girişimdi, ama Freud?un daha sonraki çoğu kuramının habercisiydi.1896 ?Ruh çözümleme? teriminin ortaya çıkış tarihi ve aynı zamanda babasının (80 yaşında) ölüm yılıdır.

  1897 Freud?un öz-çözümlemesi; yaralanma kuramının terk edilmesine ve çocuksu cinsellik ve Oediepus karmaşasının benimsenmesine yol açtı. 1900 yılında ?Düşlerin Yorumu?. Son bölümünde, Freud?un zihinsel süreçler, bilinçdışı ve haz ilkesinin üstünlüğü üzerine tüm görüşleri ilk kez özetlendi. 1901 ?Günlük Yaşamın Psikopatolojisi? adlı kiabn yayın tarihidir. Bu, düşler hakkındaki kitapla birlikte, Freud?un kuramlarının, yalnızca patolojik durumlara değil normal zihinsel yaşama da uygulandığını ortaya koydu. 1902 yılında Professor Extraordinarius olarak atandı. Üç yıl sonra ?Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme? isimli çalışmasıyla; İnsanoğlunda, cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişini anlattı.

  Bir yıl sonra Jung ruh çözümlemeye katıldı. 1908 yılında Ruhçözümleyicilerin ilk uluslar arası toplantısı Salzburg?da yapıldı. 1909'da Freud ve Jung konferans vermek üzere A.B.D.ye çağırıldılar. Bir çocuğun ilk çözümlemesinin olgu öyküsü (küçük Hans beş yaşında) daha önce, erişkinlerin çözümlemesinden çıkarılmış olan sonuçların, özellikle de bebeklik cinselliği ile Oediepus ve iğdiş edilme karmaşasına ilişkin olanların desteklenmesi bu konferansda anlatıldı. 1910 yıllarında ?Narsisizm? kuramı ilk kez ortaya çıkarıldı. 1911 ile 1915 tarihleri arasında Ruh çözümleme tekniği üzerine makaleler yazdı. 1911 yılında Adler ayrıldı. Ruh çözümleme kuramları, psikolojik bir olguya, Dr. Schreber?in öz yaşam öyküsüne uyarlandı. 1912-13 yıllarında ?Totem ve Tabu?: Ruh çözümleme, antropolojik malzemeye uyarlandı.

  1914 tarihinde Jung Freud ile çalışmalarına son verdi. Böylece ?Ruhçözümsel Devinimin Tarihi Üzerine?. Adler ve jung hakkında polemik yapılan bir kesimi de içerdi. Freud Son büyük olgu öyküsü olan, ?Kurt Adam?ı yazdı. (1918?e dek yayınlanmamıştır). 1915de Günümüze yalnızca beş tanesi gelmiş temel kuramsal sorularla ilgili oniki ?metapsikolojik? makaleden oluşan dizi yayınlandı. 1915-17 yıllarında ?Giriş Konferansları? yayınlandı. Bu, Freud?un görüşlerinin birinci Dünya Savaşı?na kadarki durumunun kapsamlı genel bir değerlendirmesiydi. 1919 Narsisizm kuramının savaş nevrozlarına uygulanması ve ikinci kızının ölüm yılı oldu. 1920'da ?Haz İlkesinin ötesinde?: ?yineleme takıntısı? ve ?ölüm iç güdüsü? kuramını ilk kez açık olarak tanıttı. 1921 yılı ?Grup Ruhbilimi?. Egonun sistematik bir çözümsel incelenmesinin başlangıcı oldu. İki yıl sonra ?Ego ve İd?.

  Bir id, bir ego ve bir de süperegoya bölünmesiyle aklın yapı ve işleyişinin büyük ölçüde düzeltilmiş tanımını yaptı. Ve kanser hastalığı ilk kez ortaya çıktı. 1925 yılındakadınların cinsel gelişimi üzerine düzeltilmiş görüşler sundu. Bir yıl sonra ?Ketvurmalar, Belirtiler ve Anksiyete?. Anksiyete sorunu üzerine düzeltilmiş görüşler sundu. 1927de ?Bir yanılsamanın geleceği?. Bir din tartışması: Freud?un geriye kalan yıllarının çoğunu adadığı bir dizi toplum bilimsel çalışmanın birincisini yayınladı. 1930yılında ?Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları?nı yayınladı. Bu, Freud?un yıkıcı iç güdüler (ki ölüm iç güdüsünün bir görünümü sayılmıştır) üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerdi. Freud, Frankfurt kenti tarafından Goethe ödülü ile ödüllendirildi.1933 tarihinde Hitler Almanya?da güç kazandı. Freud?un kitapları Berlin?de halk önünde Naziler tarafından yakıldı. 1934 ile 1938 yılları arasnda yayınlanan ?Musa ve Tek Tanrıcılık?. Freud?un yaşarken yayımlanan son kitabı oldu.

  1936 yılında Hitler Avusturya?yı işgal etti. Freud, Londra?ya gitmek üzere, Viyana?yı terk etti. O dönemde üzerinde çalıştğı ?Ruhçözümlemenin Bir Taslağı?, Ruh çözümlemenin son, bitmemiş ama köklü bir tanımı idi. 23 Eylül 1939 da Londra'da öldü.

  Yirminci yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Freud'un bilime en büyük katkısı insan zihnini araştırmak için yeni bir yol sunmasıydı. Onun büyük başarısı, yalnızca insan ruhunun türlü devinim ve davranışlarının nedenlerini açıklamak değil, aynı zamanda yığılmış bulunan karmaşa durumundaki verileri bir düzen üzere inceleyip belli bir sisteme sokmuş olmasıdır. Freud katı bir determinist idi. Ancak bu düşünsel tutumunu zaman zaman yumuşatmasını bilmiş, her olasılığı bilimsel önyargısızlıkla incelemeye çalışmış ve yaşamının ilk döneminde vardığı kesin gibi görünen kalıpları sonradan bırakmıştır. Freud?un varmış olduğu sonuçlar, kendisinin de kabul ettiği gibi, hiçbir zaman değişmez, şaşmaz, evrensel gerçekler değildir; düşüncelerini, yeni koşullar altında her an değiştirmeğe hazırdır. Önemli olan, ortaya koymuş olduğu ve psikanaliz dediği insan ruhunu inceleme yöntemidir. Freud?un dünyasına ilgi duyanlar yalnızca psikolog ve psikiyatrlar değildir; filozoflar, ahlakçılar, sanatçılar, toplumbilimciler, hatta siyasetçiler bile Freud?un düşünce ve yönteminin etkisi altında kalmışlar, ondan yararlanmışlar, kendilerine yeni ufukların açıldığını görmüşlerdir.


  Kaynak: http://www.benbigun.com/sigmund-freud.htm
  (egitlopedi , 2006-10-10 10:26:48)
 4. (egitlopedi , 2006-10-10 10:29:11)
 5. V. Atilla ÖVEN, Dilek PEKDEMİR

  Özet:

  Ofis kira değerleri yeni ofis gelişim alanlarını belirlemede ve emlak yatırımlarını kontrol etmede önemli rol oynamaktadır. Her şehrin kendine özgü niteliklere sahip olması nedeniyle, bir ön seçim yöntemi kullanılarak, parametrelerin önem derecelerinin çalışma alanına bağlı olarak belirlenmeleri gerekmektedir. Ayrıca çoklu lineer regresyon tabanlı geleneksel hedonik teori, çoklu doğrusallık (multicollinearity) sorunu nedeniyle fazla sayıda parametreyi analiz edememektedir. Bu amaçla, makalede önerilen ?asal bileşenler analizi? ve ?faktör analizi? uygun bir matematiksel yöntem oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, bina satış değeri parametreleri (Faktör 5), boşluk oranı ve binanın ortak kullanım alanı yüzdesi en önemli parametreler olarak bulunmakta ve boşluk oranının bölgesel karaktere bağlı bir değişken olmadığı belirlenmektedir.

  Anahtar Kelimeler:

  Faktör analizi, asal bileşenler analizi,, ofis kira belirleyicileri, İstanbul


  Kaynak: http://www.itudergisi.itu.edu.tr/asp/oku.asp?gorev=ozet&dergiID=1&ciltID=11&sayiID=25&makaleID=253
  (egitlopedi , 2006-10-10 11:12:58)
 6. Füsun KOCATÜRK, Fulin BÖLEN

  Özet:

  Kentleşmenin gelişimiyle birlikte konut alanı yer seçimi ve hanehalkının yer seçimi davranışları konut pazarı içinde ele alınan önemli konular arasına girmiştir. Farklı sosyo-ekonomik yapılardaki hanehalkının yer seçimi davranışları, kentsel yapının gelişiminde etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada hanehalkının sosyo-ekonomik özelliklerinin, hareketlilik özelliklerinin ve konut alanı yer seçimi tercihlerinin Kayseri kentsel mekanına etkisi araştırılmıştır. Neo-klasik yer seçimi kuramları ve davranışsal yaklaşımlar içinde ele alınan bu araştırmada, Speare?nin konut memnuniyet modeli Kayseri koşullarına göre geliştirilerek, rasgele yöntem ile planlı konut alanları, toplu konut alanları ve gecekondu önleme bölgelerinden seçilmiş örnek alanlarda uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre konut ve komşuluktan memnuniyet hareketlilik kararında belirleyici öğelerdir. Elde edilen bulgular değerlendirilerek Kayseri?de, konut alanlarında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için uygulanabilecek konut politikaları ve planlama ile ilgili öneriler yapılmaktadır.

  Anahtar Kelimeler:

  Hanehalkı hareketliliği, konut alanı yer seçimi, memnuniyet


  Kaynak: http://www.itudergisi.itu.edu.tr/asp/oku.asp?gorev=ozet&dergiID=1&ciltID=11&sayiID=25&makaleID=258
  (egitlopedi , 2006-10-10 11:14:33)
 7. Çiğdem BERDİ GÖKHAN, Ayla ATASOY

  Özet:

  Çalışmada farklı eğitim programı yaklaşımları kaynaştırılarak iç mimarlık eğitimi için sürdürülebilir bir eğitim programı hazırlanmasına temel olacak bir model geliştirilmiştir. Öneride öğrenciler, öğretim elemanları, çalışanlar, akademik çalışmalar, dersler, bina, finans ve teknik donanım alt sistemleri iç mimarlık eğitim programının ögelerini meydana getirmektedir. Bu ögeler arasındaki iletisim ve denetim sağlanması, bu ögelerin performans ve kontrolunun değerlendirilmesi ve bu bulgulara göre gerekli önlemlerin alınması modeli meydana getirmektedir. Bu sistemin paydaşları ve iç mimarlık programları üzerinden yapılan kalitatif ve kantitatif araştırma, eğitim programınn doğal, sosyal, bilgi ve meslek alt sistemlerinden meydana gelen sistem olarak ele alınması gerekliliğini belirten hipotezi ve modeli ispat etmiştir.

  Anahtar Kelimeler:

  İç Mimarlık, mimari tasarım, bina bilgisi, eğitim programı geliştirme


  Kaynak: http://www.itudergisi.itu.edu.tr/asp/oku.asp?gorev=ozet&dergiID=1&ciltID=11&sayiID=25&makaleID=255
  (egitlopedi , 2006-10-10 11:15:11)
 8. Elif Özlem ORAL, Zeynep AHUNBAY

  Özet:

  Tarihi İpek Yolu üzerinde eski bir ipekçilik merkezi olan Bursa?nın tarihi kent dokusu içinde yer alan onbir ipek fabrikası, kentin ipekçilikle ilgili geçmişinin 19. ve 20. yüzyıldan kalan izleridir. Kentteki ipekçilik faaliyetinin 1980?lerden sonra terk edilmesiyle özgün işlevlerini yitiren bu fabrikalar bakımsızlık, ihmal, bilinçsiz onarım ve yenileme gibi nedenlerle harap olmakta, değişmektedir. Bu çalışmada, Bursa?daki ipek fabrikalarının mevcut durumları belgelenerek, ipekçilikle ilgili endüstri mirası olarak tanınmaları ve yaşatılmaları için olanaklar araştırılmıştır. Bursa?nın ipekçilik tarihi ve fiziksel dokusunun gelişimi ile ilgili birer belge niteliği taşıyan fabrikaların özgün değerlerini koruyarak geleceğe aktarılabilmeleri için öneriler geliştirilmiştir.

  Anahtar Kelimeler:

  Bursa, ipekçilik, ipek fabrikaları, endüstri mirası, koruma


  Kaynak: http://www.itudergisi.itu.edu.tr/asp/oku.asp?gorev=ozet&dergiID=1&ciltID=11&sayiID=25&makaleID=257
  (egitlopedi , 2006-10-10 11:15:46)
 9. İlknur AKINER, Nur ESİN, Heyecan GİRİTLİ

  Özet:

  İnşaat endüstrisindeki küresel rekabet kültür ve kültürel farklılıklar konusunda yapılan çalışmaları ivmelendirmiştir. Günümüzde, gelişmekte olan bir çok ülke ve Avrupa, kendi içinde ve uluslararası alanda rekabet avantajı elde edebilmek ve inşaat endüstrisindeki potansiyel anlaşmazlık ve uyum alanlarını belirleyebilmek amacıyla, bir kültürel profil modeli geliştirmeye odaklanmışlardır. Ancak, Türk inşaat endüstrisi bu tür çalışmalardan yoksundur. Türk inşaat endüstrisinden seçilmiş meslek gruplarının kültürel profilini oluşturmaya yönelik olan bu araştırma, inşaat endüstrisindeki kültürel farklılıklara açıklık kazandırmayı amaçlamaktadır. Örneklem, inşaat mühendisliği ve mimarlık disiplinlerine odaklanmıştır. Araştırmanın bulguları Türk inşaat sektörünün kültürel profili hakkında bir model oluşturarak, ülke içinde ve uluslar arası düzeyde bir karşılaştırma yapmayı da sağlamaktadır.

  Anahtar Kelimeler:

  Kültür, kültürel farklılıklar, Türk inşaat sektörü kültürü, meslek kültürü, iş değerleri


  Kaynak: http://www.itudergisi.itu.edu.tr/asp/oku.asp?gorev=ozet&dergiID=1&ciltID=11&sayiID=25&makaleID=261
  (egitlopedi , 2006-10-10 11:16:21)
 10. Deniz Ayşe POLAT, Murat ÇIRACI

  Özet:

  Bu çalışmada tasarımın tüm evreleri için bina maliyeti tahmini amaçlı kullanılabilecek kaynaklar açısından Türkiye? deki durum incelenmiş ve problemler ortaya konmuştur. Bu problemler doğrultusunda, tasarım öncesi evre için dünyada farklı kuruluşlar tarafından geliştirilmiş olan 14 değişik maliyet tahmin yöntem ve yazılımı maliyet verilerini tanımlayan parametreler, kullandıkları veri tabanları ve izledikleri adımlar açısından sistematik bir biçimde incelenmiş ve bunlar içinden Türkiye için uygun olanları seçilmiştir. Daha sonra seçilmiş olan bu yöntemlerde kullanılan veriler, bu verilerin oluşturulabilmesi için gerekli ham veriler ve dönüştürme işlemleri ortaya konmuştur. Ayrıca söz konusu ham verilerin standart bir şekilde toplanmasını sağlayacak araçlar belirlenmiştir. Son olarak yöntemlerin ihtiyaç duyduğu veri tabanı modeli detaylı bir biçimde tanımlanmıştır.

  Anahtar Kelimeler:

  Tasarım öncesi evre, maliyet tahmini, maliyet veri tabanı


  Kaynak: http://www.itudergisi.itu.edu.tr/asp/oku.asp?gorev=ozet&dergiID=1&ciltID=11&sayiID=25&makaleID=256
  (egitlopedi , 2006-10-10 11:19:52)